Metodologia oparta na ryzyku

Metodologia oparta na ryzyku jest podstawą, na której LRQA opiera wszystkie swoje działania. To podejście oparte na ryzyku, które pozwala naszym ekspertom dostosować ocenę do poziomu dojrzałości stosowanych przez Państwa systemów. Skupiamy się na upewnianiu się, że systemy zarządzania przez Państwa stosowane są odpowiednie do rzeczywistych zagrożeń jakie Państwo napotykają.

Tak więc, jeśli Państwa system wciąż się rozwija i jest mniej dojrzały, jeżeli istnieje potrzeba oceny zgodności wszystkich aspektów wybranego standardu w całości - to właśnie LRQA będzie na nie ukierunkowany. Jeśli Państwa system jest bardziej dojrzały, przyjmiemy podejście systematyczne do identyfikacji odpowiednich ryzyk.

W celu identyfikacji kluczowych ryzyk jakie napotyka Państwa organizacja, opieramy się na naszym rozumieniu Państwa planów strategicznych i operacyjnych i dodajemy do tego wiedzę o danej branży i rynku. Następnie oceniamy model przyjętych systemów zarządzania w świetle tych ryzyk.

W ten sposób uzyskujemy pewność, że systemy są kompletne, skuteczne i dostosowane do Państwa organizacji. Takie podejście pozwala budować zaufanie i wzmocnić swoją reputację wśród klientów i innych zainteresowanych podmiotów.

W jaki sposób to działa?

W celu identyfikacji kluczowych ryzyk jakie napotyka Państwa organizacja, opieramy się na naszym rozumieniu Państwa planów strategicznych i operacyjnych i dodajemy do tego wiedzę o danej branży i rynku. Następnie oceniamy model przyjętych systemów zarządzania w świetle tych ryzyk.

W ten sposób uzyskujemy pewność, że systemy są kompletne, skuteczne i dostosowane do Państwa organizacji. Takie podejście pozwala budować zaufanie i wzmocnić swoją reputację wśród klientów i innych zainteresowanych podmiotów.

W jaki sposób możemy Państwu pomóc

Jeśli widzą Państwo, że mają do czynienia z jakimś ryzykiem i nie są Państwo pewni czy dysponują odpowiednimi procedurami w celu zarządzania takim ryzykiem, wówczas nasze badanie może dostarczyć istotnych informacji, które pomogą Państwu usprawnić stosowane systemy zarządzania. 

Jeżeli mają Państwo pewność, że dysponują odpowiednimi środkami, wówczas przetestujemy podjęte działania, sprawdzimy czy działają i dostarczymy niezależnej, bezstronnej oceny, która da Państwu dodatkową pewność. 

A jeśli zidentyfikujemy ryzyka, których nie brali Państwo pod uwagę, wówczas są Państwo w stanie wykorzystać dane informacje i zabezpieczyć się przed nimi zanim coś pójdzie nie po Państwa myśli.

Identyfikowanie ryzyka

Dogłębnie analizujemy zagrożenia z jakimi dana organizacja się boryka. Będziemy opierać się na własnym doświadczeniu, jak również kierownictwa wyższego szczebla. Należy myśleć o obszarach ryzyka, które stanowią problem dla Państwa firmy i nam o nich powiedzieć, abyśmy mogli pomóc.