Ciągłe doskonalenie

Pozostawiona samej sobie, efektywność systemu zarządzania może zmniejszyć się w czasie. Gdy ciągłe doskonalenie jest skutecznie wdrażane, korzyści są dwojakie:

  • system zarządzania jest wzmocniony, żeby uwolnić swój prawdziwy potencjał
  • ulepszenia utrzymują się długoterminowo.
W rezultacie, ciągłe doskonalenie staje się podstawowym elementem systemu zarządzania. To gwarantuje, że organizacja ma właściwą zdolność do realizacji zobowiązań, żeby zapewnić zarówno dzisiaj jak i w przyszłości, zaufanie i pewność dla zainteresowanych stron.