LRQA Business Assurance

Nasza wyjątkowa metodologia oceny - LRQA Business Assurance - pomaga zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony obecnych i przyszłych wyników organizacji.

LRQA Business Assurance opiera się na trzech filarach rozszerzając przedmiot zainteresowania poza przyznaniem certyfikatu, do podejścia opartego na ocenie, mającego na celu pomóc organizacjom osiągnąć ich cele strategiczne poprzez:

Metodologię opartą na ryzyku

Przygotowanie i zrozumienie Państwa planów strategicznych i operacyjnych, wraz z naszą wiedzą o branży, pozwala na identyfikację najważniejszych zagrożeń istotnych dla Państwa branży i organizacji. Umożliwia to zaprojektowanie takiego systemu zarządzania, który będzie poddany stałej ocenie w celu zapewnienia, że bierze pod uwagę i odnosi się do ryzyk. To też zapewnia, że system jest i pozostaje całościowy, odporny i odpowiedni. Takie podejście pozwala budować zaufanie i wzmocnić swoją reputację wśród zainteresowanych podmiotów.

LRQA aktywnie wspiera Vodafone w kierunku osiągnięcia certyfikatu poświadczającego świadczenie usług telekomunikacyjnych na najwyższym poziomie na całej Grecji. Metoda LRQA Business Assurance jest w pełni zgodna z zasadami naszej firmy, a tym samym prowadzi do bardzo korzystnej współpracy.

Konstantinos Panagos, Starszy Kierownik ds. Ulepszeń, Vodafone Greece

Wizyty kontrolne tematyczne

Po opracowaniu metodologii opartej na ryzyku, następnie w ramach wizyt kontrolnych koncentrujemy się na obszarach, najważniejszych dla organizacji, i analizujemy je szczegółowo badając skuteczność systemu zarządzania. Włączenie metody opartej na ryzyku w taki sposób gwarantuje, że wizyty kontrolne koncentrują się na najważniejszych dla Państwach obszarach.

Ciągłe doskonalenie

Pozostawiona samej sobie, efektywność systemu zarządzania może zmniejszyć się w czasie. Gdy ciągłe doskonalenie jest skutecznie wdrażane, korzyści są dwojakie:

  • system zarządzania jest wzmocniony, żeby uwolnić swój prawdziwy potencjał
  • ulepszenia utrzymują się długoterminowo. 

W rezultacie, ciągłe doskonalenie staje się podstawowym elementem systemu zarządzania. Gwarantuje to, że organizacja ma właściwą zdolność do realizacji zobowiązań, żeby zapewnić zarówno dzisiaj jak i w przyszłości, zaufanie i pewność zainteresowanym stronom.

Zaspokojenie oczekiwań interesariuszy

Firmy mają wielu interesariuszy. Obejmują oni: udziałowców, klientów, organy regulacyjne i pracowników. Wszystkie te osoby chcą i muszą wiedzieć, że dana firma jest prowadzona prawidłowo i jest chroniona przed ryzykiem.

Ważną częścią metodologii LRQA Business Assurance jest zapewnienie interesariuszy poparte dowodami, że ich interesy są pod dobrą opieką. To dlatego certyfikacja przeprowadzona przez LRQA jest tak istotną korzyścią; wskazuje ona zainteresowanym podmiotom, że organizacja postępuje zgodnie z najwyższymi standardami. W LRQA, nie tylko sprawdzamy, czy systemy spełniają wymagania odpowiednich norm. Idziemy krok dalej, zapewniając „wartość dodaną” poza to, czego można oczekiwać od tradycyjnego procesu oceny:

  • bezstronna ocena, której można ufać
  • wgląd w skuteczność Państwa systemów poprzez doświadczenie i wiedzę techniczną naszych audytorów
  • zwiększenie wiarygodności - LRQA to globalna marka godna zaufania z portfelem międzynarodowo rozpoznawalnych klientów.

Czym się wyróżnia LRQA Business Assurance?

LRQA wprowadził na rynek certyfikacji LRQA Business Assurance w 2004 roku. Inicjatywa ta miała znaczący wpływ na całą branżę, rozszerzając zainteresowanie poza certyfikację na podejście do oceny związane z celami strategicznymi.

Dostosowujemy nasze oceny tak, by dopasować je do Państwa organizacji, branży, poziomu dojrzałości i celów. Może to oznaczać naszą pomoc w uzyskaniu certyfikatu. Bądź może to oznaczać pomoc w korzystaniu z systemów zarządzania w sposób o wiele bardziej strategiczny i wymowny. Chodzi o to co jest w tym momencie odpowiednie dla organizacji.

Patrzymy na to co najważniejsze

Podejście LRQA Business Assurance obejmuje skupienie się na tym, co naprawdę jest najważniejsze. Opieramy się na systematycznym podejściu w określaniu z jakimi ryzykami ma do czynienia Państwa organizacja. Możemy tak dostosować ocenę, aby była ona bezpośrednio związana z dojrzałością i skutecznością Państwa systemów zarządzania.

W jaki sposób działamy?

Dzięki dostosowaniu wszystkiego co robimy, LRQA Business Assurance sprawia, że ocena staje się potężnym narzędziem zarządzania w celu poprawy i ochrony wyników organizacji. Aby zrozumieć, co jest naprawdę ważne dla organizacji i zainteresowanych stron, pomagamy Państwu usprawnić system zarządzania i organizację w tym samym czasie.