O nas

Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) jest wiodącym na świecie dostawcą usług niezależnej oceny, w tym certyfikacji, walidacji, weryfikacji i szkoleń z szerokiego spektrum norm i systemów, uznanym przez ponad 50 jednostek akredytacyjnych.

LRQA jest częścią Lloyd's Register Group Limited. Lloyd’s Register jest globalną organizacją, której misją jest ochrona życia i mienia, postęp w zakresie transportu oraz wykształcenia inżynieryjnego i badania.

Gdzie działamy

LRQA jest globalną organizacją, działającą w ponad 120 krajach i jest w stanie zapewnić skoordynowane usługi na całym świecie dla międzynarodowych klientów. Koncentrujemy się na lokalnych potrzebach, spełniając szczególne wymagania wszystkich naszych klientów, dużych i małych, gdziekolwiek działają.

W jaki sposób działamy

Nasza unikatowa metodologia oceny - LRQA Business Assurance - pomaga zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy ochrony obecnych i przyszłych wyników firmy. LRQA wprowadził LRQA Business Assurance na rynek certyfikacji w 2004 roku. Inicjatywa ta miała znaczący wpływ na całą branżę, rozszerzając zainteresowanie poza certyfikację na podejście do oceny w powiązaniu z celami strategicznymi:

  • mogła wywiązywać się z danych obietnic, polepszając swoją renomę, tym samym uzasadniając roszczenia i odróżniając się
  • mogła odnieść wymierne korzyści wynikające z wartości systemów zarządzania, łącząc te korzyści z wynikami finansowymi lub poprawą skuteczności i efektywności.
  • rozwijała swoje zdolności do zarządzania szeregiem ryzyk niefinansowych
  • była przekonana, że systemy zarządzania spełniają oczekiwania interesariuszy 

Nasi pracownicy

LRQA konsekwentnie stawia na potrzeby certyfikacji w biznesie. Przez ponad 25 lat, nasi pracownicy byli w czołówce wszystkich ważniejszych wydarzeń, które ukształtowały niezależny rynek certyfikacji. To dzięki nam, organizacje na całym świecie mogą być pewne, że ich systemy i działania spełniają oczekiwania interesariuszy w celu zapewnienia długoterminowego zrównoważonego wzrostu.

Nasi auditorzy odznaczają się dogłębną wiedzą techniczną, a zatem rozumieją sektory, w których pracują, jak i podmioty, które oceniają. Połączenie ich wiedzy z Państwa systemami i procesami zapewnia, że systemy zarządzania zostaną zgodne z celami strategicznymi organizacji.

Ponadto wnosimy duży wkład do rozwoju i poprawy standardów i wytycznych w dziedzinie związanej z systemami zarządzania i oceną zgodności na całym świecie. Jako że nasze zdanie cieszy się uznaniem w branży, nasi eksperci regularnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych komitetach technicznych, takich jak fora akredytacyjne, komitety normalizacyjne oraz robocze grupy sektorowe.

Niezależni i bezstronni

Wartością, która doceniają nasi Klienci to nasza uczciwość. Aby tak działać istotne jest rozpoznanie potencjalnych konfliktów interesów, które mogą wystąpić przy świadczeniu naszych usług i podjęcia stosownych działań w celu zapewnienia, że jakiekolwiek sytuacje nie będą miały negatywnego wpływu na naszą bezstronność, niezależność i obiektywność naszych działań.

W ramach zapewnienia naszej bezstronności i uczciwości, najwyższe kierownictwo LRQA powołało do życia niezależną radę doradczą - Główny Komitet Techniczny LRQA - w celu podjęcia roli bezstronnej oceny naszych działań. LRQA stale analizuje ewentualne możliwości wystąpienia konfliktów interesów, które mogą powstać w ramach świadczonych usług, podczas weryfikacji czy certyfikacji systemów. W przypadku pojawienia się zagrożenia wystąpienia konfliktów interesów mają zastosowanie specjalne uregulowania, mające na celu wyeliminowania lub zminimalizowania zagrożenia. Podejmowane działania są udokumentowane w celu wykazania skuteczności podjętych działań. Dokumentacja jest udostępniona Głównemu Komitetowi Technicznego podczas okresowych przeglądów bezstronności auditów, certyfikacji i podejmowanych decyzji przez LRQA.

Odmowa certyfikacji

Jeżeli na etapie przygotowywania oferty, podpisywania umowy czy w ciągu procesu certyfikacji okaże się, że LRQA nie może przyznać certyfikatu, zostaną Państwo powiadomieni o przyczynach podjęcia takiej decyzji.