Jakość

LRQA zapewnia szereg rozwiązań szkoleniowych dostosowanych do potrzeb klienta i przekazujących wiedzę maksymalizującą korzyści, które można uzyskać z systemu zarządzania jakością.

Dostępne szkolenia

Cała oferta szkoleń

Audit dostawców

Kurs dla osób które mają prowadzić audity i przewodzić zespołom auditorskim podczas prowadzenia auditów u poddostawców w oparciu o wymagania systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp.

ISO 9001:2015 - zmiany w normie

Celem szkolenia jest omówienie kierunków oraz celów zmian w normie ISO 9001:2015, przybliżenie i wyjaśnienie działań, które powinny zostać podjęte aby dostosować działalność firmy do wymagań nowego wydania.

ISO 9001:2015 dla Audytorów Wewnętrznych

Kurs opierać się będzie na Twoim dotychczasowym doświadczeniu z wewnętrznym audytem systemu zarządzania jakością, umożliwiając Ci dostosowanie umiejętności audytorskich do zmian związanych z wprowadzaniem ISO 9001

Przygotowywanie do ISO 9001:2015 – praktyczne warsztaty

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chciałyby dobrze poznać zmiany w normie ISO 9001:2015 oraz osobom, które nigdy nie miały styczności z normą ISO 9001 i są zainteresowane jej wdrożeniem w swoich organizacjach.