Praktyczne warsztaty

Lloyd's Register od zawsze wie, że sens ma tylko nauka przez praktykę. W związku z tym wszystkie nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej. Co oznacza nasza forma warsztatowa? 

  • 30% szkolenia to wykład
  • 60% to praktyczne ćwiczenia pod okiem specjalisty
  • 10% to dyskusje i omówienia najlepszych praktyk.

Nasze szkolenia realizujemy zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej – w siedzibie klienta lub ustalonej sali szkoleniowej.

Dostępne szkolenia

Cała oferta szkoleń

Audit dostawców

Kurs dla osób które mają prowadzić audity i przewodzić zespołom auditorskim podczas prowadzenia auditów u poddostawców w oparciu o wymagania systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp.

Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

Szkolenie dla osób chcących uzyskać certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania ISO 9001:2015. Skierowane jest do osób posiadających uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 9001:2008 chcących zakualizować swoją wiedzę oraz dla osób które dotychczas nie posiadały certyfikatu audytora wewnętrznego jednak posiadają już pewną wiedzę na temat standardu ISO 9001

Audytor Wewnętrzny BRC Packaging 6

Dwudniowe praktyczne warsztaty dla audytorów wewnętrznych w zakresie audytowania systemu produkcji opakowań i materiałów opakowaniowych.