Szkolenia

Oferujemy szkolenia dotyczące systemów zarządzania na całym świecie, w różnych językach. Wszystkie nasze kursy są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę i mają na celu zaspokojenie potrzeb firmy i wymagań systemów zarządzania. Wiele z naszych kursów jest zatwierdzone przez różnego rodzaju organizacje zawodowe i oparte na naszym doświadczeniu w ocenie systemów zarządzania.

Oferujemy szkolenia dotyczące systemów zarządzania na całym świecie, w różnych językach. Wszystkie nasze kursy są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę i mają na celu zaspokojenie potrzeb firmy i wymagań systemów zarządzania. Wiele z naszych kursów jest zatwierdzone przez różnego rodzaju organizacje zawodowe i oparte na naszym doświadczeniu w ocenie systemów zarządzania.

Dostępne szkolenia

Cała oferta szkoleń

Audit dostawców

Kurs dla osób które mają prowadzić audity i przewodzić zespołom auditorskim podczas prowadzenia auditów u poddostawców w oparciu o wymagania systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp.

Auditor Wewnętrzny HACCP

Kurs dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu HACCP oraz dla tych którzy będą przeprowadzać audity wewnętrzne.

Auditor Wewnętrzny ISO 22000

Kurs jest przeznaczony dla osób, które są auditorami wewnętrznymi (m.in. systemu zarządzania jakością) lub przygotowują się do roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w przedsiębiorstwach łańcucha produkcji żywności (czyli producentów materiałów paszowych i pasz dla zwierząt, producentów i dystrybutorów żywności, czy też producentów materiałów do kontaktu z żywnością).

ISO 9001:2015 - zmiany w normie

Celem szkolenia jest omówienie kierunków oraz celów zmian w normie ISO 9001:2015, przybliżenie i wyjaśnienie działań, które powinny zostać podjęte aby dostosować działalność firmy do wymagań nowego wydania.

ISO 9001:2015 dla Audytorów Wewnętrznych

Kurs opierać się będzie na Twoim dotychczasowym doświadczeniu z wewnętrznym audytem systemu zarządzania jakością, umożliwiając Ci dostosowanie umiejętności audytorskich do zmian związanych z wprowadzaniem ISO 9001

Przygotowywanie do ISO 9001:2015 – praktyczne warsztaty

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chciałyby dobrze poznać zmiany w normie ISO 9001:2015 oraz osobom, które nigdy nie miały styczności z normą ISO 9001 i są zainteresowane jej wdrożeniem w swoich organizacjach.

Wymagania normy ISO 14001:2015

Kurs ten jest zalecany jako przygotowanie do osób, które chcą uczestniczyć w innych kursach szkoleniowych dotyczących ISO 14001.

Znaczenie i interpretacja BRC Food, wersja 6

Kurs jest przeznaczony dla przedstawicieli organizacji zajmujących się produkcją, przetwórstwem żywności oraz przygotowujących produkty pochodzące z produkcji podstawowej i jednocześnie pragnących spełnić oczekiwania sieci dystrybucyjnych i handlowych.

Znaczenie i interpretacja BRC IoP, wersja 4

Kurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się produkcją/dystrybucją opakowań do żywności, pragnących wdrożyć i utrzymać system gwarantujący bezpieczeństwo wytwarzanych przez nich opakowań, mający spełniać wymagania higieniczne, jak również stale rosnące wymagania prawne.

Znaczenie i interpretacja IFS Food, wersja 6

Kurs jest przeznaczony dla przedstawicieli organizacji zajmujących się produkcją żywności lub pakujących żywność, a jednocześnie pragnących spełnić oczekiwania sieci dystrybucyjnych i handlowych.