Globalny Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Żywności w Łańcuchu Dostaw

Cor Groenveld - Globalny Dyrektor LRQA ds. Bezpieczeństwa Żywności w Łańcuchu Dostaw. Ukończył studia z Technologii żywności i przepracował 10 lat w przemyśle spożywczym przed rozpoczęciem pracy w LRQA. Jego doświadczenie obejmuje stanowisko Kierownika ds. zapewnienia jakości w dziale rozwoju produktów, w produkcji, w logistyce w branży wyrobów cukierniczych i w branży spożywczej w zakresie produktów gotowych.

Przed objęciem obecnego stanowiska, jako Globalny Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Żywności w Łańcuchu Dostaw, Cor pracował jako kierownik auditorów, był auditorem wiodącym, trenerem i osobą odpowiedzialną za rozwój usług w LRQA. Jego inne osiągnięcia zawodowe:

  • Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Bezpieczeństwa Żywności (twórca systemu certyfikacji FSSC 22000)
  • Przedstawiciel Niezależnej Międzynarodowej Organizacji ds. Certyfikacji (IIOC) i Grupy Roboczej ds. bezpieczeństwa żywności w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym
  • Członek grupy roboczej ISO dla żywności i systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (m.in. ISO 22000)
  • Członek Komitetu ds. Żywności w Holenderskim Komitecie Normalizacyjnym (NEN)
  • Członek Komitetu Technicznego dla Globalnej Inicjatywy ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI).

LRQA przyczyniła się do rozwoju międzynarodowych norm bezpieczeństwa żywności i może dokonać oceny Państwa systemu zarządzania i przeszkolić pracowników w odniesieniu do systemów: FSSC 22000, ISO 22000, PAS 220, PAS 233, HACCP, BRC Food, BRC IoP czy IFS Food.

Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa żywności, również pomagamy w zarządzaniu ryzykiem w kluczowych obszarach takich jak: jakość (ISO 9001), środowisko (ISO 14001), bezpieczeństwo i higieny pracy (OHSAS 18001), efektywność energetyczna (ISO 50001), odpowiedzialność przedsiębiorstw, zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój. Ponadto, dzięki naszym indywidualnym, dostosowanym do klienta usługom poświadczającym wiarygodność biznesową, możemy ocenić Państwa dostawców pod względem globalnych i branżowych standardów lub w odniesieniu do kryteriów przez Państwa wskazanych.