Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

W świecie globalizacji, odchudzony łańcuch dostaw i korzystanie z firm zewnętrznych powoduje, że zarządzanie zagrożeniami bezpieczeństwa łańcucha dostaw wymaga pro-aktywnego, zintegrowanego podejścia.

Zarządzanie bezpieczeństw w łańcuchu dostaw największe korzyści czerpie ze zweryfikowanego opartego na ryzyku systemu zarządzania.

Zrozumienie zagrożeń bezpieczeństwa łańcucha dostaw jest pierwszym krokiem w przekształceniu ich w szanse. LRQA jest organizacją, która zajmuje się zapewnieniem zgodności z normami najbardziej wartościowych aktywów. Dzięki naszemu globalnemu zasięgowi i konkretnej wiedzy branżowej, naprawdę rozumiemy ryzyka i szanse, z którymi zmagają się Państwo w pracy stąd oferujemy najbardziej wykwalifikowany zespół oceniających, auditorów i inspektorów na świecie, aby pomóc poprawić wyniki Państwa organizacji i zmniejszyć ryzyko.