Normy i standardy związane z bezpieczeństwem informacji

Certyfikujemy

Wszystkie normy i standardy

ISO 28000 Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

Wiemy, jak bardzo możesz polegać na bezpieczeństwie łańcucha dostaw w swojej firmie. Certyfikacja ISO 28000 ułatwia ochronę ludzi, mienia, informacji i infrastruktury w całym łańcuchu dostaw.

ISO/IEC 27001 Bezpieczeństwo Informacji

Wiele organizacji musi przeprowadzać szereg kontroli bezpieczeństwa informacji, w różnych terminach, zgodnie z różnymi wymaganiami. Certyfikacja ISO/IEC 27001 daje możliwość integracji kontroli i przywiązanie do bezpieczeństwa informacji.

TAPA Wymagania Bezpieczeństwa Ładunku

Wymagania bezpieczeństwa ładunku (FSR) są regulowane przez Stowarzyszenie Ochrony Transportowanych Zasobów (TAPA), aby zapewnić, że ładunek o wysokiej wartości należący do członków TAPA oraz produkty high-tech i materiały są prawidłowo traktowane, przechowywane i transportowane.

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa jest polską odpowiedzią na europejską dyrektywę NIS - Network and Information Security directive (EU) 2016/1148. Ustawa o KSC z dnia 5 lipca 2018 nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorstwa reprezentujące kluczowe sektory gospodarki i przedsiębiorstwa sklasyfikowane jako operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych.