Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Czy zadowalają cię twoje procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy? Rolą tego systemu jest uniknięcie obrażeń, wypadków śmiertelnych czy też złego stanu zdrowia pracowników podczas wykonywania pracy

Solidny system zarządzania BHP jest niezbędny w celu zapewnienia zgodności w wymaganiami lokalnego prawa. Bardzo często opracowanie zasad BHP jest wymogiem prawa. Poprzez zastosowanie ciągłego doskonalenia system zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy, nie tylko będzie spełniał wymagania prawne, ale również poprawi skuteczność zarządzania.

Dostępne szkolenia

Cała oferta szkoleń

Audit dostawców

Kurs dla osób które mają prowadzić audity i przewodzić zespołom auditorskim podczas prowadzenia auditów u poddostawców w oparciu o wymagania systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp.