Normy i standardy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy

Certyfikujemy

Wszystkie normy i standardy

OHSAS 18001 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

OHSAS 18001 jest uznanym międzynarodowym systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). LRQA to idealny wybór, aby zapewnić firmie szereg usług związanych z OHSAS 18001. Przy rosnącej z roku na rok presji ukierunkowanej na odpowiedzialność, certyfikacja systemu przez LRQA w bardzo widoczny sposób powiadomienia interesariuszy, że firma dba o bezpieczeństwo i higienę pracy.