Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Firmy znajdują się pod coraz większą presją: handlową, prawną i etyczną do kontrolowania ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. Większość organizacji upewnia się, że postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a wiele z nich dostrzega też korzyści jakie może przynieść sformalizowane podejście do systemów zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem.

Wybór LRQA oznacza, że będą Państwo współpracować z firmą, którą można uznać za synonim firmy z branży bezpieczeństwa. Nasi specjaliści techniczni odegrali znaczącą rolę w rozwoju OHSAS 18001 a obecnie pracując w szeregach Lloyd's Register Group Ltd, który został zaangażowany w działalność bezpieczeństwa od 1760 roku - wiedzą o czym mówią.