Normy i standardy związane z jakością

Certyfikujemy

Wszystkie normy i standardy

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa jest polską odpowiedzią na europejską dyrektywę NIS - Network and Information Security directive (EU) 2016/1148. Ustawa o KSC z dnia 5 lipca 2018 nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorstwa reprezentujące kluczowe sektory gospodarki i przedsiębiorstwa sklasyfikowane jako operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych.