Zarządznia ciągłością działania

Ciągłość działania jest procesem, który pomaga organizacjom planować nieoczekiwane sytuacje, lepiej zarządzać ryzykiem i chronić swoje aktywa. Oznacza to, że w razie wypadku - który może obejmować znaczną utratę zasobów IT, telekomunikacyjnych bądź pracowników z uwagi na ekstremalne warunki pogodowe bądź pandemię - mają one solidne plany awaryjne na wznowienie "codziennego zwykłego biznesu" tak szybko, jak to tylko możliwe.

Znaczenie zarządzania ciągłością działania rośnie, gdyż coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę jak są zależne od coraz bardziej złożonych systemów i łańcuchów dostaw. Niezależna ocena przeprowadzana przez LRQA pozwala wykazać interesariuszom, że możliwość zachowania ciągłości działania jest odpowiednia co do wielkości i złożoności organizacji, budując w ten sposób zaufanie i pomagając chronić markę.