Kiedy można uzyskać certyfikację zgodnie z nową normą?

Od momentu wejścia w życie nowych wersji ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 - tj. od września 2015 roku - można rozpocząć rozmowy z audytorem na temat Państwa gotowości do przejścia na nową normę.

Jaką pomoc można uzyskać od LRQA?

LRQA opracowała zakres usług, mający wspierać tysiące naszych Klientów w przejściu na nową normę. LRQA może stworzyć indywidualny pakiet usług mający zapewnić Państwu płynne przejście na nową normę. Usługi, jakie oferujemy to: szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, analiza luk, audyt wstępny i coaching

Kiedy można rozpocząć certyfikację na zgodność z nową normą?

Przejścia na nową normę można dokonać w każdym momencie przed zakończeniem okresu przejścia - do 14 września 2018. Dokładną datę, możecie Państwo ustalić z audytorem. Jesteśmy po to, aby Państwu pomagać przez cały okres przechodzenia, zapewniając wsparcie w spełnieniu wymagań nowej normy.

Ile czasu potrwa audyt przejścia?

Jak już wspomniano, audyty przejścia na nowe normy wymagają dodatkowego czasu. Ilość czasu będzie uzależniona od rozmiaru oraz stopnia złożoności Państwa organizacji, zakresu działalności oraz dojrzałości istniejącego systemu zarządzania. Audytor, który zna Państwa organizację będzie w stanie udzielić wyczerpujących informacji na temat czasu niezbędnego do przeprowadzenia skutecznego przejścia na nową normę.

Kiedy można zaplanować audyty przejścia na nowe normy?

LRQA może zaplanować i przeprowadzić dodatkowe audyty przejścia w każdej chwili.. Niezależnie czy audit przejścia będzie zaplanowany, jako odrębne wizyta czy też połączony z wizytą kontrolną czy recertyfikacją systemów, dodatkowy czas jest niezbędny, aby zapewnić, że wszystkie działania objęte zakresem certyfikacji zostały dostosowane do istniejących i nowych norm.

Jaki kolejny krok powinniśmy podjąć?

Należy skoncentrować się na obszarach, które są całkowicie nowe lub uległy zmianie. Należy upewnić się, że kierownicy ds. jakości/środowiska oraz audytorzy wewnętrzni rozumieją, jakie zmiany nowe normy wprowadzają w obszary projektowania, działania oraz wydajności Państwa systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz innych systemów zarządzania. Należy zacząć planować przejście na nową normę, żeby być pewnym, że najwyższe kierownictwo będzie zaangażowane w proces zmian od samego początku.

Jak uzyskać pomoc od LRQA?

LRQA oferuje szereg usług mający wspomóc przejście na nową normę. Szczegółowe informacje można znaleźć na:

Email: lrqa@lrqa.pl
Tel.: +48 58 555 75 11 lub +48 58 555 75 13